Legislatia

ÎN ACEASTĂ SECȚIUNE PUTEȚI GĂSI PRINCIPALA LEGISLATIA APLICABILA IN SECTORUL GAZELOR NATURALE ÎN CONFORMITATE CU LISTA DE MAI JOS:

 • Legea nr. 123 din 10 iulie 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale (forma consolidată);
 • Ordinul 16/2015 pentru aprobarea procedurii – cadru privind obligaţia furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali;
 • Ordinul 61/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea comisiei pentru solutionarea disputelor aparute intre participantii la piata de energie electrica si gaze naturale;
 • Ordin 96/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clienţilor finali de energie electrică şi gaze naturale;
 • Ordin 29/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali;
 • Ordin 106/2014 privind modalitatile de informare a clientilor finali de catre furnizorii de gaze naturale cu privire la conditiile comerciale de furnizare a gazelor naturale;
 • Ordin 47/2008 - Metodologie privind schimbarea furnizorului de catre consumatorii noncasnici de gaze naturale;
 • Ordin 47/2007 - Metodologie privind schimbarea furnizorului de catre consumatorii casnici de gaze naturale;
 • Ordin 37/2007 privind aprobarea Standardului de performanta pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale;

  Alte reglementari relevante pentru activitatea de furnizare gaze naturale pot fi accesate pe pagina officiala a ANRE la urmatorul link: http://www.anre.ro/ro/gaze-naturale/legislatie.